Regulamin

Regulamin kursów

Regulamin wraz z ogólnymi warunkami zapisu na kurs prawa jazdy jest dostępny do pobrania pod poniższym adresem:

OSK PioCar – Regulamin *

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W razie wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt.

* Kursant zobowiązuje się do wpłaty za kurs nauki jazdy kwotę podaną w cenniku w całości do 3 miesięcy od daty zapisu / podpisania umowy. Jeżeli kurs nie zostanie zakończony z winy Kursanta w przeciągu 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia kursu, cena za kurs może ulec zmianie do ceny kursu zgodnie  aktualnym cennikiem na dzień kontynuacji czy też zakończenia kursu.