Kursy

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi przebiegu samego kursu, jak również egzaminu oraz ze wszystkimi formalnościami z nimi związanymi.
Jeżeli pojawiłyby się jakieś pytania, prosimy o kontakt. Na pewno pomożemy rozwiać wszelkie wątpliwości.

 • Informacje wstępne
 • Wymagane dokumenty
 • Szkolenie
 • Egzamin wewnętrzny
 • Zapisy na egzamin państwowy
 • Egzamin państwowy
 • Odbiór dokumentu prawa jazdy

Do kursu na prawo jazdy kat. B może przystąpić każda osoba, która ukończyła 18 lat (jeśli jej stan zdrowia pozwala na kierowanie pojazdem). Istnieje możliwość wcześniejszego rozpoczęcia szkolenia, najwcześniej na 3 miesiące przed uzyskaniem pełnoletniości - w takim przypadku wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów.

Każdy kandydat musi posiadać PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). W celu jego uzyskania należy zgłosić się do właściwego (wg miejsca zameldowania) wydziału komunikacji w urzędzie miasta/starostwie i złożyć tam następujące dokumenty:

 • formularz wniosku o wydanie prawa jazdy (dostępny w wydziale lub na stronie internetowej),
 • dokument tożsamości,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (możliwość uzyskania go w naszym ośrodku),
 • aktualną kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm (format jak do dowodu osobistego) - 1 kopia,
 • w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, zgoda rodziców/opiekunów na przystąpienie do szkolenia.

Po spełnieniu wszystkich wymienionych wcześniej formalności kandydat może przystąpić do kursu, który składa się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej.

Każdy kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, którego zaliczenie jest wyznacznikiem pozytywnego ukończenia kursu. Egzamin przeprowadzany jest po zakończeniu części praktycznej (jazd) i składa się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej - identycznie jak na egzaminie państwowym.

Po pomyślnym zakończeniu kursu Ośrodek Szkolenia Kierowców aktualizuje Profil Kandydata na Kierowcę. W tym momencie możemy udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) w celu zapisania się na egzamin państwowy. Udajemy się z dowodem tożsamości do kasy WORD w celu wniesienia opłaty za egzamin:

 • egzamin teoretyczny - 30 zł,
 • egzamin praktyczny - 140 zł.

Po otrzymaniu dowodu wpłaty możemy ustalić termin egzaminów - wybieramy dogodny dla nas termin, przy czym istnieją dwa sposoby zapisu:

 1. na początek tylko egzamin teoretyczny, a po jego zaliczeniu ustalamy termin egzaminu praktycznego
 2. egzamin teoretyczny i praktyczny w tym samym dniu

Można dokonać zmiany lub zrezygnować z danego terminu najpóźniej na 2 dni przed wyznaczoną datą egzaminu.

Każda osoba przystępująca do egzaminu musi okazać dokument tożsamości.

 • część teoretyczna - składa się z 32 pytań w formie testu, a na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania mamy 25 minut,
 • część praktyczna - na początek do wykonania zadania na placu manewrowym przy budynku WORD, następnie część egzaminu w ruchu drogowym.

Po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego pozytywne ukończenie egzaminu państwowego udajemy się do wydziału komunikacji - najpierw do kasy, aby wnieść opłatę za dokument, wynoszącą 100 zł 50 gr. W tym momencie pozostaje już tylko czekać na wyrobienie dokumentu (zazwyczaj trwa to maksymalnie do 14 dni).

Jeśli dotrwałeś/aś do tego momentu, chcielibyśmy Ci serdecznie pogratulować zdobytego prawa jazdy, dzięki któremu możesz legalnie poruszać się pojazdem po drogach publicznych. Mamy nadzieję, że jesteś zadowolony/a z odbytego u nas kursu. Zachęcamy do podzielenia się swoją opinią/uwagami. Dziękujemy i polecamy się na przyszłość 😉